කොහොමද

කොහොමද මේක කරන්නේ?

Sign Up
& get your referral link
.................

වැඩසටහන සමඟ සම්බන්ධ වීම සහ ඔබේ link එක ලබා ගන්න. මෙම link එක ඔස්සේ අප සමග එකතුවෙන ගනුදෙනුකරුවන් සඳහා ඔබට ස්වයංක්‍රීයවම මුදල් ලබා ගත හැකියි..

Share & Promote
your link
.................

ඔබ ඔබේ link එක ප්‍රවර්දනය කරන තරමට, ඔබට වැඩියෙන් මුදල් උපයා ගන්න පුළුවන්. ඔබගේ මාධ්යය හරහා ෆේස්බුක්, සමාජ මාධ්ය, බ්ලොග්, ඊමේල් හෝ ඔබට අවශ්ය ඕනෑම දෙයක් හරහා බෙදා ගන්න!

Earn & win
when they spend
.................

25% ක පළමු ගෙවීමටත්, + 2% බැගින් ජීවිතකාලයටම උපයගන්න. ඔබ ගෙදර නිදා සිටියදී පවා!

Let’s Start

Share | Click | Win

Laptop

100000 + ක්ලික් කිරීම් සහ සක්‍රීය PMS භාවිතා කරන්නන් 50 ක් එකතු කරගෙන ලැප්ටොප් පරිගණකයක් දිනා ගන්න (රුපියල් 75000)

Mobile Phone

60000 + ක්ලික් කිරීම් සහ සක්‍රීය PMS භාවිතා කරන්නන් 30 ක් එකතු කරගෙන ජංගම දුරකතනයක් දිනා ගන්න (රුපියල් 35000)

Portable Speaker

30000 + ක්ලික් කිරීම් සහ සක්‍රීය PMS භාවිතා කරන්නන් 20 ක් එකතු කරගෙන Portable Speaker දිනා ගන්න (රුපියල් 15000)

Smart Watch

15000 + ක්ලික් කිරීම් සහ සක්‍රීය PMS භාවිතා කරන්නන් 15 ක් එකතු කරගෙන Smart Watch දිනා ගන්න (රුපියල් 7500)

PowerBank

10000 + ක්ලික් කිරීම් සහ සක්‍රීය PMS භාවිතා කරන්නන් 10 ක් එකතු කරගෙන powerbank දිනා ගන්න (රුපියල් 5000)

Head Phone

7500 + ක්ලික් කිරීම් සහ සක්‍රීය PMS භාවිතා කරන්නන් 5 ක් එකතු කරගෙන headphone දිනා ගන්න (රුපියල් 3500)

VR Box

5000 + ක්ලික් කිරීම් සහ සක්‍රීය PMS භාවිතා කරන්නන් 3 ක් එකතු කරගෙන vrbox දිනා ගන්න (රුපියල් 2500)

PenDrive

2500 + ක්ලික් කිරීම් සහ සක්‍රීය PMS භාවිතා කරන්නන් 1 ක් එකතු කරගෙන pendrive දිනා ගන්න (රුපියල් 1500)

Data Card

500 + ක්ලික් කිරීම් එකතු කරගෙන data recharge cards දිනා ගන්න (රුපියල් 99)

වාසි

Fairwinglabs හි අනුබද්ධ අලෙවිකරණ වැඩසටහනේ වාසි

ආරම්භ කිරීමට පහසුය

ගිණුමක් ආරම්භ කිරීම නොමිලේ.

අපි ඔබට සහාය දෙනවා

අලෙවිකරණ ද්‍රව්‍ය , සම්පත් සහ ඉඟි..

නැවත නැවත ගෙවීම

ජීවිත කාලය සඳහා කොමිස් මුදලක් ලබා ගන්න.

ඉක්මන් ගෙවීම්

ඔබගේ ඉපැයීම් මුදල් බැංකු ගිණුම වෙතට

පහසුවෙන් වාර්තා විමසීම

ඒ නිසා ඔබේ උත්සාහයන් ගැන හොඳින් දැනගන්න.

මට කොපමණ මුදලක් උපයා ගත හැකිද?

ඔයාට ඕන තරම්! ඔබට යොමු කළ හැකි පුද්ගලයන් සංඛ්යාව සීමාවක් නැත. සැබවින්ම අසීමිත ඉපැයීම් එයින් අදහස් වේ! ඔබ යොමු කළ ගනුදෙනුකරු විසින් කරන ලද සෑම ගෙවීමක් මතම ඔබට මුදල් සහ තෑගී උපයා ගන්න පුළුවන්.

ඔබ ඔබේ referral link බෙදාගන්න
ඔබේ ගනුදෙනුකරු මාසිකව ගන්නා fairwinglabs සේවාව .
(මසකට ඩොලර් 99.00)
ඔබට පළමු මාසයට ඩොලර් 25 ක් , +2% මසකට (ජීවිත කාලයේම) උපයාගන්න පුළුවන්.
ඩොලර් 47 ක්! ඒක අවුරුද්දකට තනි ගනුදෙනුකරුවකුගෙන්
Why Us?

අපගේ ශක්තිය

25+

හොටෙල්ස් ඇන්ඩ් විලා

100+

කාමර

1500+

මාසයක් සඳහා වෙන්කිරීම්

35000+

මුළු වෙන්කිරීම්

ජයග්‍රාහකයින්

ඔබටත් පුළුවන් අපි වගේ තෑගී, මුදල් දින ගන්න

බුද්ධික

Smart Watch

මට smart watch එකක් ගන්න ඕන කරා. සල්ලි තිබ්බේ නෑ. මම fairwinglabs affiliate එක්ක එකතුවෙලා smart watch එකක් දිනා ගත්තා.

නිසල්

PenDrive

මම උසස් අධ්‍යාපන කටයුතුවලට අමතර මුදලක් හොයා ගන්නේ fairwinglabs affiliate pragram එක සමග සම්බන්ද වෙලා .

සසිඳු

PowerBank

ජොබ් එක කරනගමන් පාර්ට් ටයිම් එකක් ව්දියට fairwinglabs affiliate program එකට සෙට් වෙලා තෑගිත් දිනාගෙන සල්ලිත් හොයාගන්න පුළුවන් .

Are you ready?

Checkout Our Brochure

Exciting news: Our new brochure just got on the shelf. Check it out to learn more about the fairwinglabs and don’t forget to share it with anyone who might be interested in our work!

Our Pricing

Our Pricing & Plans

SMALL PLAN
starting from
$15.99
+$3 per room/month
 • Hotel | Villa Management System
 • Channel Manager
 • Direct Booking Engine
 • Web Builder
 • Offer Management (Promocode)
 • 15+ Reports
 • Unlimited User Accounts
 • 4+ Channel Manager Integrations
 • 7+ Payment Gateway Integrations
 • 100% Secure | Cloud Access
 • 24x7 Support
 • Free listing on jauntby.com
 • CHOOSE PLAN
MEDIUM PLAN
starting from
$39.99
+$3.5 per room/month
 • Hotel | Villa Management System
 • Channel Manager
 • Direct Booking Engine
 • Web Builder
 • Offer Management (Promocode)
 • 15+ Reports
 • Unlimited User Accounts
 • 4+ Channel Manager Integrations
 • 7+ Payment Gateway Integrations
 • 100% Secure | Cloud Access
 • 24x7 Support
 • Free listing on jauntby.com
 • CHOOSE PLAN
LARGE PLAN
starting from
$59.99
+$4 per room/month
 • Hotel | Villa Management System
 • Channel Manager
 • Direct Booking Engine
 • Web Builder + domain
 • Offer Management (Promocode)
 • 15+ Reports + Accounting
 • Unlimited User Accounts
 • 4+ Channel Manager Integrations
 • 7+ Payment Gateway Integrations
 • 100% Secure | Cloud Access
 • 24x7 Support
 • Free listing on jauntby.com
 • CHOOSE PLAN
Are you ready?

Live Demo

Got Impressed to our features

Create a hotel website. Manage your bookings. Automate your admin and engage more with your guests...

username : [email protected]
password : [email protected]

Get Started

Feel Free & Contact Us

Create Your FREE Account Now & Get 30 days FREE trial. No credit card required